The Legislative Duma of Tomsk Oblast


Deputies of the V th convocation

Elected by the majority system(single member constituency)

Name Committees
Budgetary and Financial Committee Legislation, State Structure, and Safety Labor and Social Policy Committee Economic Policy Committee
Nikolay A. Vyatkin +  
Igor Razzhivin     
Alexander A. Borger+   
Oleg V. Gromov+   
Leonid E. Glok  Chairman 
Maksim B.Kormashov   +
Sergey V. Zvonaryov+   
Alexandr P. Kadesnikov+   
Vladimir V. Kazakov+   
Alexandr B. KupriyanetsChairman   
Vitaly A. Markelov  + 
Aleksander K. Mihkelson  + 
Valery N. Osiptsov +  
Lev F. Pichurin  + 
Vasily V. Siomkin   +
Gennady N. Sergeenko   +
Ekaterina M. Sobkanyuk+   
Tatiana Solomatina+   
Alexandr A. Tereshchenko +  
Alexandr K. Shpeter   +
Oleg M. Shuteev +  


Elected by the proportional system
(proportionally to the number of votes given for the regional lists of in candidates for deputies, nominated by the electoral associations)


Tomsk Regional Department of Russian Political Party Edinaya Rossiya (United Russia)

Name Committees
Budgetary and Financial Committee Legislation, State Structure, and Safety Labor and Social Policy Committee Economic Policy Committee
Arkady Y. Eskin   Chairman
Alexandr N. Frenovsky    +
Oksana V. KozlovskayaChairman of the Legislative Duma of Tomsk oblast
Vladimir K. Kravchenko Chairman  
Boris A. Maltsev+   
Vasily Muzaliov  + 
Nikolay I. Sereda  + 
Andrey P. Tyutyushev   +
Paruyr A. Yavrumyan   +


Tomsk Regional Department of the Communist Party of the Russian Federation

Name Committees
Budgetary and Financial Committee Legislation, State Structure, and Safety Labor and Social Policy Committee Economic Policy Committee
Natalia G. Baryshnikova+   
Sergey A. Guba +  
Aleksey G. Fedorov+   
Andrey G. Petrov   +
Anton A. Sharypov  + 


Tomsk Regional Department of the Political Party
Liberal–Demokratic Party of Russia


Name Committees
Budgetary and Financial Committee Legislation, State Structure, and Safety Labor and Social Policy Committee Economic Policy Committee
Evgeny V. Baranov   +
Sergey N. Bryansky +  
Evgeny V. Pavlov++  
Leonid L.Terekhov  + 


Tomsk Regional Department of the Political Party
Spravedlivaya Rossiya

Name Committees
Budgetary and Financial Committee Legislation, State Structure, and Safety Labor and Social Policy Committee Economic Policy Committee
Sergey A. Kravchenko  + 
Galina G. Nemtseva  + 
Gennady S. Vidyayev  + Home | Tomsk oblast | Deputies of the Vth convocation | Contact information
© The State Duma of the Tomsk oblast, 2007-2023